خانه بروجردی ها

» خانه بروجردی ها

خانه بروجردی ها

خانه بروجردی ها از شاهکارهای معماری شهر کاشان

قدمت خانه بروجردی ها به طوری که در کتیبه 4 طرف آن آمده به سال 1292 ه.ق باز می گردد. 

خانه بروجردی ها | گردشگری کاشان

 

منبع: سفرنگار

وبلاگ سفر - toor


آخرین مطالب این وبلاگ