» شمالگردی،پیمایش لزیر به لاویج

شمالگردی،پیمایش لزیر به لاویج


زندگی را ورق بزن

هر فصلش را خوب بخوان

با بهار برقص

با تابستان بچرخ

در پاییزش عاشقانه قدم بزن

با زمستانش بنشین و

چایت را به سلامتی نفس کشیدنت بنوش...

زندگی را باید زندگی کرد، آنطور که دلت می گوید

مبادا زندگی را دست نخورده برای مرگ بگذاری..دکتر محمود معظمی


عکاس هنرمند : کاترین کمالی - شمالگردی،پیمایش لزیر به لاویج

فرم ارسال نظر