» نگین فسفری گرمسار

نگین فسفری گرمسار

نگین فسفری گرمسار

از جمله جاهایی که هیچوقت جذابیتش براتون عادی نمیشه و همیشه دوس دارین توی فصول مختلف بهش سربزنید دریاچه نمکی هست که کنار معادن نمک تشکیل میشه و بشدت زیبایی خیره کننده ای داره

دوست داشتم از زوایای مختلفش براتون عکاسی کنم و این ریسکو کردم که رو خاک سست وریزشیه بالاش برم و بتونم کادربالاشم بگیرم وقتم کم بود و گرنه تا غروب میموندم انشالاه فرصتهای بعداطراف معادن نمک گرمسار.سمنان.

مهتاب انارکی

تگ ها :   گرمسار
فرم ارسال نظر