» پاییز برفی - ویستان

پاییز برفی - ویستان

پاییز برفی - ویستان

گردشگری پاییزی در منطقه برفی ویستان

خدایا! به زمین نگاه می‌کنم، به آسمان، به پرواز گنگ و نامفهوم کبوترها...

به آب، به باد، به باران...

به خورشید و ماه و گیاه و به آدم‌ها؛

و هربار عمیق‌تر از قبل به این باور می‌رسم که چه خوب است که تو حواست به همه چیز هست...

دیگر دلواپسی و افسوسی برای فردا ندارم، اگر تو خدای منی! که اندوهی نیست...

همان خدایی که به پرنده پرواز آموخت برای زیستن و به انسان قدرت تفکر و اختیار داد برای فهمیدن و تغییر دادن و نگریستن.

انسانی که بال نداشت و حالا بدون بال، مرتفع‌ترین آسمان‌ها را طی می‌کند، بدون خیس شدن، از دریا عبور می‌کند و بدون خستگی، کوه‌ها و دشت‌ها و آبادی‌ها را پشت سر می‌گذارد، انسانی که به واسطه‌ی شعور، تا کهکشان‌های دور، مسیری یافته برای عبور...

تو به من قدرت اندیشه بخشیدی و من هربار که به هرچیز فکر می‌کنم به این نتیجه می‌رسم که چه خوب است که تو حواست به همه چیز هست...


نرگس صرافیان _طوفان‌


عکاس هنرمند : سپیده محمدی


فرم ارسال نظر