» پس از انجام چه مراحلی می توان درخواست طلاق از طرف مرد را مطرح کرد؟

پس از انجام چه مراحلی می توان درخواست طلاق از طرف مرد را مطرح کرد؟

به طور کلی طلاق هم می‌تواند از طرف مرد باشد و هم از طرف زن و مردان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و دریافت گواهی عدم امکان سازش همسر خود را طلاق دهند. البته این امر مستلزم پرداخت تمام حق و حقوق قانونی زن و شرکت در جلسات مشاوره و داوری است. در نظام حقوقی ایران، علاوه بر طلاق توافقی و طلاق از طرف زن، طلاق از طرف زوج نیز می‌تواند انجام گیرد. مطابق مقررات قانونی سابق، مردان می‌توانستند هر زمان که اراده می‌کردند و بدون ارائه هرگونه دلیل و مدرکی همسر خود را طلاق بدهند که با حکومت قانون جدید این رویه تغییر پیدا کرد. در قانون جدید به دلیل این که یک جانبه و بدون محدودیت بودن طلاق از طرف مرد آشفتگی هایی در نظم اجتماعی ایجاد می‌کرد، شرایطی برای طلاق از طرف مرد پیش بینی شده که موجب شد مرد پیش از این که بتواند از همسرش جدا شود مراحلی را طی کند تا دادگاه به آن ها اجازه طلاق بدهد.


منظور از طلاق از طرف مرد چیست؟ 

بر اساس قانون مدنی سابق، مرد می‌توانست هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. این قانون به عنوان یک عمل حقوقی کاملا یک طرفه و از طرف زوج پیش بینی نموده بود و مرد می‌توانست بدون ارائه هیچ گونه دلیل و مدرکی به دفاتر ثبت طلاق مراجعه کند و با معرفی نمودن دو شاهد عادل و پرداخت کلیه حقوق مالی همسرش، او را طلاق دهد و زنان نمی‌توانستند هیچ نقشی در جلوگیری از این طلاق ایفا نمایند. اما این امر موجب سوء استفاده بعضی از مردان از این حق می‌شد. به علاوه این که در این شرایط بسیاری از طلاق ها از روی عصبانیت انجام می‌گرفت و پس از مدتی منجر به رجوع از طلاق می‌شد و این شرایط منجر به بی نظمی هایی در دفاتر ازدواج و طلاق و به طور کلی نظم حقوقی کشور می‌شد. در ادامه راهکارهای جدایی مرد از زن را به صورت کامل ارائه می دهیم.


ارجاع به داوری برای بررسی طلاق از طرف مرد

در حال حاضر، بر اساس قانون حمایت خانواده، اگر مرد بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه مراجعه کند. نخستین مرحله ای که در این نوع از طلاق بعد از ارائه دادخواست، مد نظر دادگاه قرار می‌گیرد، ارجاع به داوری در طلاق است. مطابق قانون، پس از صدور قرار ارجاع به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف مدت یک هفته به ترتیب زیر عمل کنند: 

·        یک نفر از نزدیکان متاهل خود را که حداقل سی سال سن داشته باشد و به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی آگاه باشد، به عنوان داور به دادگاه معرفی کند.

·        در صورتی که فرد واجد شرایط در میان خویشاوندان طرف مقابل یافت نشده یا به آن ها دسترسی نداشته باشند و یا در صورتی که این افراد از پذیرش داوری خودداری کنند، هریک از زوجین می‌توانند داور خود را از میان سایر افرادی که دارای صلاحیت باشند انتخاب و معرفی نمایند. همچنین در صورتی که زوجین داور انتخاب نکنند، دادگاه می‌تواند به انتخاب داور برای هریک از طرفین اقدام نماید.درخواست طلاق از طرف مرد چه شرایطی دارد؟ 

ضمن تعریفی که برای طلاق از طرف مرد ارائه کردیم و گفتیم که چگونه مرد باید دادخواست طلاق بدهد و دادگاه در ضمن رای طلاق در مورد چه مسائلی تصمیم می‌گیرد این را نیز باید دانست که مرد برای طلاق همسرش بدون دلیل باید شرایط زیر را رعایت کند:

·        پرداخت مهریه زن، اگر مرد استطاعت مالی برای پرداخت مهریه نداشت درخواست اعسار از پرداخت را به دادگاه خانواده رسیدگی کننده به این دعوا می‌دهد و اگر دادگاه قبول کند پرداخت مهریه اقساطی خواهد شد.

·        پرداخت نفقه زن که مقدار آن را دادگاه بر اساس شئونات اجتماعی و خانوادگی زن تعیین می‌کند، طلاقی که به درخواست مرد انجام می‌شود طلاق رجعی است یعنی مرد فرصت پشیمان شدن دارد و می‌تواند به زن در طول مدت عده که سه ماه است رجوع کند زن هم در این مدت سه ماهه عده در منزل شوهر سکونت می‌کند و پرداخت نفقه اش بر عهده شوهر است اما اگر زن حامله باشد پرداخت نفقه تا پایان مدت زمان وضع حمل بر عهده شوهر است.

·        پرداخت اجرت المثل، اگر زن تقاضای اجرت المثل کند سه مورد باید برای دادگاه محرز شود.

·        پرداخت نحله به زن، نحله زمانی به زن تعلق می‌گیرد که طلاق به درخواست مرد باشد و مرد دلیل محکمه پسندی مانند عدم تمکین، سوء رفتار زن و غیره نداشته باشد اما اگر اجرت المثل به دلیل نداشتن شرایط خاصش به زن تعلق نگیرد دادگاه مبلغی از باب بخشش یا همان نحله بابت سال های زندگی مشترک برای زن تعیین می‌کند.

·        پرداخت نصف دارایی شوهر به زن که یکی از شروط دوازده گانه ضمن عقد ازدواج است البته اگر مرد آن را امضا کرده باشد و زن درخواست پرداخت آن را داشته باشد البته برای پرداخت آن طلاق باید به درخواست مرد باشد و مرد دلیل محکمه پسندی برای طلاق زن نداشته باشد در این صورت شوهر باید تا نصف دارایی موجود خودش را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، به صورت بلاعوض به زن منتقل کند .نکات مهم شرایط طلاق از طرف مرد

زمانی که مرد می‌خواهد همسرش را بدون دلیل طلاق دهد باید حقوق مالی زن را به او پرداخت کند در این بین برای پرداخت حقوق زن نکاتی وجود دارد:

طلاق زمانی ثبت می‌شود که حقوق مالی زن به او پرداخت شده باشد.

اگر مرد برای پرداخت حقوق مالی زن مثل مهریه، نفقه، اجرت المثل و نحله درخواست اعسار بدهد و دادگاه درخواستش را قبول کند و اعسار را بپذیرد طلاق ثبت می‌شود و اگر دادگاه درخواست اعسار مرد را نپذیرد با رضایت زن طلاق ثبت خواهد شد اما زن می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت حقوق مالی اش از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام کند. در طلاق به درخواست مرد که بدون دلیل می‌خواهد همسرش را طلاق دهد پس از مشخص شدن امور مربوط به حقوق مالی زن ، صیغه طلاق جاری و در شناسنامه ثبت می‌شود.


فرم ارسال نظر