Iconسرگرمی Iconهنر Iconگردشگری Iconتکنولوژی Iconسلامت Iconورزش Iconسبک زندگی Iconآموزش Iconاخبار Iconکسب و کار Iconرپورتاژ
گردشگری
کاروانسرا مسیرهای جهان باستان

کاروانسرا مسیرهای جهان باستان

کاروانسرای باستانی درایراندر دنیای مدرن امروزه سفر یکی از ساده ترین فعالیت ها است. اماحقیقت این است که سفر همیشه آسان نبوده است. در گذشته مسافران برای رسیدن به مقصد خ...

نظر ۰ بازدید ۲۲۷

گنبد سلطانیه

گنبد سلطانیه

گنبد سلطانیه در نزدیکی شهر سلطانیه گنبدی فیروزه ای رنگ خودنمایی می کند که نمونه ای برجسته از هنر معماری ایرانی به شمار می رود و به عنوان یک اثر تاریخی کلیدی در توسعه م...

نظر ۰ بازدید ۴۱۸

سفر به طبیعت

سفر به طبیعت

سفر به طبیعتسفر به ویژه گردشگری طبیعت ، آنهم در دل کویر ، به جسم و جان ، چنان صفایی می بخشد که همچون زمین کویر ، وسعت می یابی و همچون آسمانش غرق نور و شادی می شویاین منط...

نظر ۰ بازدید ۴۸۳

۱۲۳۴